De Workshop ‘Een prettig gesprek over ongewenst gedrag’

In de rol als vertrouwenspersoon bent u intermediair in het contact leggen tussen collega’s, ouders, instanties en kinderen / jongeren. Het bespreken van moeilijke thema’s als seksuele intimidatie en machtsmisbruik zijn niet eenvoudig en de begrippen zijn vaak moeilijk uit te leggen. Ze zijn ruim en behandelen uiterst gevoelige thema’s waarbij de nodige voorzichtigheid in acht genomen dient te worden. Hoe waarschuw je kinderen / jongeren zonder hen onnodig te beangstigen? Hoe bied je naast openheid ook het nodige vertrouwen? Kortom allerlei dilemma’s die drempels kunnen opwerpen en het leggen van contact in de weg staan.

> lees meer

Al deze vragen en meer komen aan bod in de de workshop ‘Een prettig gesprek over ongewenst gedrag’. Hierin vervult de Praatplaat Ongewenst Gedrag® een centrale rol tussen de vertrouwenspersoon en haar doelgroep. Met de praatplaat bezoekt u de groepen en en maakt u moeilijke thema’s op een prettige en veilige manier bespreekbaar. Prettig… want u hoeft zelf geen initiatief te nemen voor het gesprek. Dit doet de praatplaat voor u. Veilig… want de illustraties op de praatplaat zijn direct, zonder schokkend te zijn. Naar gelang hun eigen ervaringen zullen kinderen/jongeren zich met de afgebeelde personen en situaties kunnen identificeren.

In de workshop leert u naast de voorbereiding voor het bezoek aan de groepen de ideale volgorde (4 fasen) van de Praatplaatmethode te hanteren. Verder werken we door middel van praktische oefeningen aan de gesprekshouding en gesprekstechnieken die u hanteert in de omgang met extreme reacties. Tot slot komen de wijze van afsluiten en het maken van afspraken aan de orde.

Schrijf je in voor de workshop!
De drie-en-een-half uur durende workshop ‘Een prettig gesprek over ongewenst gedrag’ staat vier keer per schooljaar vast. Aan het begin van elk schoolseizoen in september/oktober en aan het begin van elk jaar in januari/februari. De workshops worden in principe gegeven op een locatie in het centraal gelegen Utrecht*. Deelnamekosten workshop zijn € 150,- pp (excl. btw).