De Praatplaten Ongewenst Gedrag®

De Praatplaat toont situaties van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag zoals: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Herkenbare illustraties en picto’s maken de Praatplaat geschikt voor iedereen en in het bijzonder voor doven, slechthorenden en (verstandelijk) gehandicapten. De realiteit is helaas dat zíj veelvuldig slachtoffer zijn van ongewenst gedrag.

Praatplaat PO ( 4 > 13 jaar )
Praatplaat VO ( 13 > 21 jaar )
Praatplaat OU ( 21 > ... jaar )

De Praatplaat heeft bewezen een uitstekend middel te zijn om in contact te komen met leerlingen of cliënten. Moeilijke onderwerpen worden op een prettige en veilige manier met elkaar besproken. Contact- en vertrouwenspersonen maken al enige jaren met succes gebruik van de Praatplaat. Met de Praatplaat onder de arm bezoeken inmiddels honderden contactpersonen de klassen en groepen. Kinderen en jongeren reageren spontaan op wat ze zien en kunnen zich identificeren met de afgebeelde personen en koppelen de impliciet afgebeelde situaties aan hun eigen ervaringen. Daarmee nemen ze zelf het initiatief tot het gesprek. Ze zullen zien dat ze iets tegen ongewenst gedrag mogen en kunnen ondernemen.

De contactpersoon biedt hulp en blijft op de Praatplaat in beeld door zijn of haar foto. Eén of meerdere Praatplaten krijgen daarna permanent een centrale plaats in het gebouw. De basis van de Praatplaat-methode bestaat uit een Praatplaat, handleiding en een set van honderd ouderfolders.

De Praatplaten zijn beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen:
Praatplaat PO voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Praatplaat VO voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 21 jaar.
Praatplaat OU voor volwassenen in de leeftijd van 21 jaar en ouder.